RAWICKI DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „PROMIEŃ”

Rawicki Dyskusyjny Klub Filmowy „Promień” Rozpocznie swoją działalność w połowie marca 2023. Każda projekcja w ramach RDKF-u poprzedzona będzie kilkuminutową prelekcją przybliżającą reżysera i jego twórczość oraz konteksty istotne dla danego filmu. Po seansie będzie można dołączyć do dyskusji moderowanej przez prowadzącą RDKF Sandrę Bujak-Gwardę. Propozycje  RDKF-u skierowane są do wszystkich miłośników dobrego kina. W ofercie zobaczycie m.in repliki festiwali, przeglądy filmów fabularnych, animacji i dokumentów.


Prowadząca: Sandra Bujak-Gwarda

Dyskusje będą odbywały się w sali Małego Kina Społecznościowego w środy po wieczornym seansie. Omawiane filmy będą integralną częścią repertuaru Małego Kina i będą wyświetlane przez dwa tygodnie w miesiącu (jeden film w jednym tygodniu).

Do uczestnictwa w Rawickim Dyskusyjnym Klubie Filmowym upoważnia zakupiony bilet na seans poprzedzający spotkanie. (środa)

Filmy omawiane w ramach RDKF’u będą oznaczone w zakładce REPERTUAR oraz na stronie głównej Kina „Promień”