Covid-19 zasady udziału w seansach

Zasady przebywania w Kinie „Promień”

 1. Na terenie kina, również w trakcie trwania całego seansu, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 2. Wchodzący do Kina „Promień” zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wejściu wewnątrz budynku.
 3. W pierwszej kolejności wpuszczani i obsługiwani będą widzowie, którzy zakupili bilety online.
 4. Uprasza się o podawanie swoich danych kontaktowych przy zakupie biletów, w celu możliwości poinformowania o potencjalnym niebezpieczeństwie wszystkich osób, które były tego dnia na seansie w przypadku wykrycia zarażenia. Kupując bilet widz wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich przekazanych nam danych osobowych w zakresie związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 przez okres 20 dni.
 5. Przy sprawdzaniu biletów wyznaczony pracownik kina będzie sprawdzał temperaturę ciała wchodzących widzów za pomocą bezdotykowego termometru.
 6. Stojąc w kolejce bezwzględnie należy przestrzegać zachowania bezpiecznej odległości, dostosowując się do oznaczeń na podłodze. Jeśli takowych oznaczeń nie ma, należy zachować dystans 2 metrów od kolejnych widzów.
 7. W toaletach mogą przebywać maksymalnie 2 osoby jednocześnie.
 8. Ilość miejsc w kinie została ograniczona do maksymalnie 91 na seans (50% wszystkich miejsc na sali) w strefie żółtej oraz do 45 osób (25% wszystkich miejsc) w strefie czerwonej.
 9. Miejsca należy rezerwować naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Zasada nie dotyczy widzów z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób wspólnie zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe.
 10. Maseczki ochronne, rękawiczki, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne należy wrzucać tylko do specjalnie oznakowanych pojemników.
 11. Konsumpcja na sali niedopuszczona aż do odwołania.
 12. Kino nie wypożycza okularów 3D. Wejście na seans tylko z własnymi okularami 3D. Istnieje możliwość zakupu nowych i zapakowanych okularów w kasie Kina Promień.