Covid-19 zasady udziału w seansach

Zasady przebywania w Kinie „Promień”

  1. Na terenie kina, również w trakcie trwania całego seansu, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
  2. Wchodzący do Kina „Promień” zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Miejsce do dezynfekcji znajduje się przy wejściu wewnątrz budynku.
  3. W pierwszej kolejności wpuszczani i obsługiwani będą widzowie, którzy zakupili bilety online.
  4. Uprasza się o podawanie swoich danych kontaktowych przy zakupie biletów, w celu możliwości poinformowania o potencjalnym niebezpieczeństwie wszystkich osób, które były tego dnia na seansie w przypadku wykrycia zarażenia. Kupując bilet widz wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich przekazanych nam danych osobowych w zakresie związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 przez okres 20 dni.
  5. Stojąc w kolejce bezwzględnie należy przestrzegać zachowania bezpiecznej odległości, dostosowując się do oznaczeń na podłodze. Jeśli takowych oznaczeń nie ma, należy zachować dystans 2 metrów od kolejnych widzów.
  6. W toaletach mogą przebywać maksymalnie 2 osoby jednocześnie.
  7. Ilość miejsc w kinie została ograniczona do maksymalnie 137 osób na seans (75% wszystkich miejsc na sali) , 91 osób na seans (50% wszystkich miejsc na sali) w strefie żółtej, oraz do 45 osób (25% wszystkich miejsc) w strefie czerwonej.
  8. Miejsca należy rezerwować naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Zasada nie dotyczy widzów z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób wspólnie zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe.
  9. Maseczki ochronne, rękawiczki, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne należy wrzucać tylko do specjalnie oznakowanych pojemników.
  10. Kino nie wypożycza okularów 3D. Wejście na seans tylko z własnymi okularami 3D. Istnieje możliwość zakupu nowych i zapakowanych okularów w kasie Kina Promień.