Covid-19 zasady udziału w seansach

Komunikat dot. bezpieczeństwa

  1. Na terenie kina, również w trakcie trwania całego seansu, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

  2. W pierwszej kolejności wpuszczani i obsługiwani są widzowie, którzy zakupili bilety online.

  3. Przy sprawdzaniu biletów jest również sprawdzana temperatura za pomocą bezdotykowego termometru. Osobom z temperaturą ciała powyżej 37 stopni zalecamy udać się do domu, a osoby z temperaturą ciała powyżej 37,5 będziemy natychmiast odseparowywać od pozostałych widzów, następnie kierować ich do domów lub na oddział zakaźny.

  4. Prosimy o podawanie swoich danych kontaktowych przy zakupie biletów, abyśmy mogli w przypadku wykrycia zarażenia poinformować o niebezpieczeństwie wszystkie osoby, które były tego dnia na seansie. Kupując bilet widz wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich przekazanych nam danych osobowych przez okres 20 dni.

  5. Stojąc w kolejce bezwzględnie przestrzegamy zachowania bezpiecznej odległości, dostosowując się do oznaczeń na podłodze. Jeśli takowych oznaczeń nie ma, pamiętajmy o zachowaniu odległości 2 metrów od kolejnych widzów.

  6. W toaletach mogą przebywać maksymalnie 2 osoby jednocześnie.

  7. Ilość miejsc w kinie została ograniczona do maksymalnie 50 osób na seans.

  8. Miejsca należy rezerwować naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Zasada nie dotyczy widzów z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób wspólnie zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe.

  9. Sala kinowa jest między seansami ozonowana oraz dokładnie wietrzona.

  10. Maseczki ochronne, rękawiczki, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne wrzucamy tylko do specjalnie oznakowanych pojemników.